Du er her

Drikkevand og forsyning

Her kan du indberette oppumpede vandmængder og pejlinger. Dette skal gøres hvert år inden den 1. februar. Hvis du ikke er oprettet som indberetter, skal du skrive til Teknik & Miljø på tekmil@stevns.dk.

Drikkevandet i Stevns Kommune kommer fra 23 private, almene vandværker, enkelte private ikke almene vandværker (under 10 ejendomme er tilsluttet) og ca. 500 private vandforsyninger. Herudover er der en hel del markvandinger til vanding af gartneriafgrøder og græs og enkelte boringer til vanding af større dyrehold.

Kommunen er opdelt i forsyningsområder efter hvilke vandværker, der leverer vand til den enkelte ejendom. Det er ikke alle ejendomme, der er tilsluttet et vandværk, idet der fortsat er mange, der har sin egen vandforsyning i form af en brønd eller boring.

Sidst opdateret

18.01.2018