Du er her

Landskabsanalyse

Baggrund

Landskabsanalysen er et projekt under kommuneplanlægningen, som blev besluttet i forbindelse med vedtagelsen af Stevns Kommuneplan 09.

Formål

Landskabsanalysen har mindst tre formål. Først og fremmest skal den danne grundlag for kommuneplanrevisionen frem til den nye kommuneplan i 2013. Her får den især betydning for temaerne, som vedrører det åbne land; det vil sige udpegninger af naturområder, spredningskorridorer, landbrugsområder, skovrejsningsområder, kulturmiljøer m.fl.

Derudover skal landskabsanalysen kunne bruges til anden planlægning i det åbne land samt bidrage til sagsbehandlingen af bl.a. landzonesager, miljøgodkendelser mv.

Landskabsanalysen skal være et værktøj til at kvalificere vurderingen af projekter i det åbne land.

Metode

Landskabsanalysen anvender landskabskaraktermetoden, som er den metode, Staten anbefaler til denne type opgave. Metoden går ud på at opdele opgaveområdet i karakterområder, som er indbyrdes forskellige. Grundlaget for inddelingen er en kombination af natur- og kulturgeografien. Karakterområderne besigtiges i felten og beskrives systematisk i hver deres karakterbeskrivelse.

Vejledning

Landskabsanalysen for Stevns Kommune består af en overordnet beskrivelse af hele kommunen og ni karakterbeskrivelser. Den overordnede beskrivelse indeholder en læsevejledning til karakterbeskrivelserne samt de indledende undersøgelser af kommunens natur- og kulturgeografi. Det er i dette dokument man kan læse hvordan de ni områder er udskilt.

De ni karakterbeskrivelser er bygget ens op. Først er der en A3 side med forside og oversigtskort over området. Derefter følger selve beskrivelsen på A4 sider. Karakterbeskrivelserne indeholder en beskrivelse af områdets landskab, en vurdering og afsluttes med anbefalinger til planlægningen og forvaltningen af områdets landskab.

Sidst opdateret

30.10.2017