Du er her

Stevns Klint - fredningsprocessen

  • Stevns Klint

    Stevns Klint - klinteprofilen.

2. juni 2017

Klagefristen udløber. Herefter overgår sagen til Miljø- og Fødevareklagenævnet. Klagenævnet har som udgangspunkt 2 år til at behandle sagen.

1. maj 2017

Fredningsnævnet for Østsjælland har den 1. maj 2017 truffet afgørelse om fredning af Stevns Klint i Stevns Kommune.
Der er samtidig truffet afgørelse om erstatning.

17. januar 2017

Lodsejernes erstatningskrav skal være fredningsnævnet i hænde.

18. december 2016

Fredningsnævnet påtænker at frede Stevns Klint. Se den påtænkte afgørelse.

Efterår 2016

Fredningsnævnet tager på besigtigelse hos lodsejerne.

9. maj 2016

Frist for indsendelse af skriftlige kommentarer til fredningsnævnet for Østsjælland om fredning af Stevns Klint på: oestsjaelland@fredningsnaevn.dk.

21. april 2016

Fredningsnævnet afholder offentligt møde på Naturcentret om fredningsforslag for Stevns Klint.

12. januar 2016 

Det endelige fredningsforslag (33 mb) blev sendt af sted til Fredningsnævnet.

7. januar 2016

Det samlede fredningsforslag blev godkendt i de to fagudvalg primo januar, og den 7. januar godkendte kommunalbestyrelsen fredningsforslaget endeligt.

1. december 2015

Fredningsforslaget er til orientering hos foreninger, interesseorganisationer og myndigheder. Hvis du repræsenterer en forening, som ikke er på listen, kan du skrive til stevnsklint@stevns.dk for at få forslaget.

26. november 2015

Et flertal i kommunalbestyrelsen godkendte udkast til fredningsforslag og budget. Budgettet blev den 27. november sendt i høring i Naturstyrelsen.

3. september 2015

Kommunalbestyrelsen besluttede at arbejde videre mod en fredning af Stevns Klint.

August – september 2015

Inddragelse af lodsejere.

1. juli 2015

Opstart af fredningsforslags udarbejdelse.

30. april – 1. juli 2015

Fredningssag sat i bero.

Februar – april 2015

Indledende arbejde med fredningssag.

14. januar 2015

Kommunalbestyrelsen besluttede sig for en fredning af Stevns Klint.

Kontakt

Bjarne Østergård Rasmussen

Formand
Natur-, Fritids- og Kulturudvalget
Tlf.: 40881012

Sidst opdateret

11.10.2017